ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (12) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (12) رشد کودک درون

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست دوازدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (12) رشد کودک درون

دانلود ویدیو برنامه طلوع (11) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (11) وجه کودک درون من

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست یازدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (11) وجه کودک درون من 

دانلود ویدیو برنامه طلوع (10) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (10) رفتار متقابل با محیط

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست دهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (10) رفتار متقابل با محیط

دانلود ویدیو برنامه طلوع (9) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (9) تحلیل رفتار ها

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست نهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (9) تحلیل رفتار ها

دانلود ویدیو برنامه طلوع (8) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (8) الگوی رفتار قاطع

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست هشتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (8) الگوی رفتار قاطع 

دانلود ویدیو برنامه طلوع (7) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (7) رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (7) رنجش زدایی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (6) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (6) نوع رفتار کار آمد (متقابل)

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست ششم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (6) نوع رفتار کار آمد (متقابل)

دانلود ویدیو برنامه طلوع (5) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (5)- تحلیل رفتار کار آمد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (5) - تحلیل رفتار کار آمد

دانلود ویدیو برنامه طلوع (4) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (4) - رفتار های کار آمد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (4) - رفتار های کار آمد در شخصیت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (3) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (3)- ناکار آمدی در شخصیت

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (3) - ناکار آمدی در شخصیت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (2) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (2)-الگوی رفتاری نا کار آمد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (2) - الگوی رفتاری نا کار آمد درخانواده

دانلود ویدیو برنامه طلوع (1) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست اول) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار

برنامه مشق عشق با موضوع عوامل خوشبختی در زندگی - با حضور دکتر علی اصغر احمدی

برنامه مشق عشق با موضوع عوامل خوشبختی در زندگی  با حضور دکتر علی اصغر احمدی مورخ 27 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع مبانی تحکیم خانواده (ادامه) - با حضور دکتر امیر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق با موضوع مبانی تحکیم خانواده (ادامه)  با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 24 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع سن مناسب ازدواج - با حضور دکتر حسین ابراهیمی

برنامه مشق عشق با موضوع سن مناسب ازدواج با حضور کارشناس برنامه دکتر ابراهیمی مقدم مورخ 20 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع روشهای ارتباط موثر در زندگی - با حضور دکتر امیر مهرداد

برنامه مشق عشق با موضوع روشهای ارتباط موثر در زندگی  با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 17 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع مدت زمان مناسب جهت آشنایی قبل ازدواج - با حضور دکتر ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع مدت زمان مناسب جهت آشنایی زوجین قبل ازدواج با حضور کارشناس برنامه دکتر ابراهیمی مقدم مورخ 13 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع روشهای استحکام خانواده - با حضور دکتر امیر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق با موضوع  روشهای استحکام خانواده با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 10 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع شوخ طبعی در زندگی - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع شوخ طبعی در زندگی با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  6 بهمن 93 

برنامه مشق عشق با موضوع فرهنگ عشق ورزی - با حضور دکتر امیر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق با موضوع فرهنگ عشق ورزی در خانواده با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 3 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع پیشگیری از سو تفاهم - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع پیشگیری از سو تفاهم   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  29 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع انتخاب همسر مناسب- با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع انتخاب همسر  مناسب  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  26 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع شناخت در دوران نامزدی - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع شناخت در دوران نامزدی   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  22 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع خصوصیات همسر مناسب - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع خصوصیات همسر مناسب   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  19 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع چه عاملی باعث خوشبختی در زندگی میشود - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع چه عاملی باعث خوشبختی در زندگی میشود   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  15 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع بی وفایی همسران و تاثیر آن در فرزندان - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع بی وفایی همسران و تاثیر آن در فرزندان  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  12 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع تفاوت سنی زیاد بین زوجین - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

 برنامه مشق عشق با موضوع مشکلات تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع علت بی وفایی همسران - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

 برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  5 دی 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع علت بی وفایی همسران