ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع اعتماد به نفس (قسمت دوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع اعتماد به نفس  (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع اعتماد به نفس (قسمت اول)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع اعتماد به نفس  (قسمت اول) در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع غنی سازی زندگی (قسمت سوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع غنی سازی زندگی  (قسمت سوم) در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع غنی سازی زندگی (قسمت دوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع غنی سازی زندگی  (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع غنی سازی زندگی

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع غنی سازی زندگی در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع سو ظن (قسمت دوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع سو ظن (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع سو ظن (قسمت اول)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع سو ظن (قسمت اول) در برنامه سیمای خانواده

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (90) دکتر علی بابایی زاد - 22 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست نود ام ) - تاریخ   22 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (89) دکتر علی بابایی زاد - 20 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و نهم ) - تاریخ   20 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

برنامه سبک زندگی - دکتر خسروی موضوع اثبات وجود خارجی تن و من

دانلود فایل ویدیویی برنامه سبک زندگی با حضور دکتر خسروی موضوع اثبات وجود خارجی تن و من

برنامه سبک زندگی - دکتر خسروی موضوع خروج از تن ظاهر و اندیشیدن در من وجود

دانلود فایل ویدیویی برنامه سبک زندگی با حضور دکتر خسروی موضوع خروج از تن ظاهر و اندیشیدن در من وجود

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (88) دکتر علی بابایی زاد - 8 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و هشتم ) - تاریخ   8 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (87) دکتر علی بابایی زاد - 1 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و هفتم ) - تاریخ   1 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

برنامه سبک زندگی - دکتر خسروی موضوع چگونه زیستن , فارق از نگاه دینی

دانلود فایل ویدیویی برنامه سبک زندگی با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  چگونه زیستن , فارق از نگاه دینی

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (86) دکتر علی بابایی زاد - 25 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و ششم ) - تاریخ   25 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (85) دکتر علی بابایی زاد - 18 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و پنجم) - تاریخ   18 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (84) دکتر علی بابایی زاد - 11 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و چهارم) - تاریخ   11 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (83) دکتر علی بابایی زاد - 4 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و سوم) - تاریخ    4 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (82) دکتر علی بابایی زاد - 28 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و دوم ) - تاریخ   28 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (81) دکتر علی بابایی زاد - 21 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و یکم ) - تاریخ   21 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (80) دکتر علی بابایی زاد - 14 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد ام) - تاریخ   14 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

برنامه خانه آرام من 36 - دکتر خسروی موضوع قانون زیبایی (آراستگی های ظاهری)

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی و ششم با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  قانون زیبایی (آراستگی های ظاهری)

برنامه خانه آرام من 35 - دکتر خسروی موضوع قانون زیبایی (حجاب)

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی و پنجم با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  قانون زیبایی (حجاب)

برنامه خانه آرام من 34 - دکتر خسروی موضوع قانون زیبایی (آراستگی)

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی و چهارام با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  قانون زیبایی (آراستگی)

برنامه خانه آرام من 33 - دکتر خسروی موضوع قانون زیبایی (صورتها و سیرتها)

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی و سوم ام با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  قانون زیبایی (صورتها و سیرتها)

برنامه خانه آرام من 32 - دکتر خسروی موضوع نقش بخشش در خانه آرام

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی و دوم ام با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  نقش بخشش در خانه آرام 

برنامه خانه آرام من 31 - دکتر خسروی موضوع نقش تعادل در خانه آرام

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی و یکم ام با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  نقش تعادل در خانه آرام

برنامه خانه آرام من 30 - دکتر خسروی موضوع نقش عشق در زندگی مشترک

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سی ام با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو  نقش عشق در زندگی مشترک