ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برنامه مشق عشق با موضوع تفاوت سنی بین زن و شوهر ‍ - دکتر حسین ابراهیمی مقدم 1 دی 93

 برنامه مشق عشق  با موضوع تفاوت سنی بین زن و شوهر  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم شبکه آموزش مورخ 1 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع مبانی استحکام خانواده - دکتر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق  با موضوع مبانی استحکام خانواده  با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی در شبکه آموزش مورخ  28 آذر 93 

برنامه مشق عشق با موضوع ازدواج فامیلی ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

فایل ویدیویی برنامه مشق عشق  با موضوع ازدواج فامیلی  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم شبکه آموزش مورخ  24 آذر 93

برنامه مشق عشق با موضوع عوامل تحکیم خانواده ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق  با موضوع عوامل تحکیم خانواده با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم شبکه آموزش مورخ  17 آذر 93

برنامه مشق عشق با موضوع بی وفایی ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  14 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع بی وفایی 

برنامه مشق عشق با موضوع دوران نامزدی ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق با موضوع دوران نامزدی , مدت زمان مناسب برای دوران نامزدی , چگونگی آشنایی بیشتر در دوران نامزدی شبکه آموزش مورخ  10 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه

برنامه مشق عشق با موضوع طلاق ۲ ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  7 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع طلاق (۲) و بیشترین میزان طلاق در محدوده سنی

برنامه مشق عشق با موضوع نقطه ضعف خانم ها ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  3 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع نقطه ضعف خانم ها از سری مباحث و گفتگو های تحکیم روابط زناشویی در

برنامه مشق عشق با موضوع طلاق ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق مورخ 30 ابان 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع طلاق و عواقب و تاثیرات آن بر همسران و فرزندان

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد 6 بهمن 1393 - از نظر جسمی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت - مهار از نظر جسمی سالم نباش  از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد 29 دی 1393 موضوع مهار متعلق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت مهار متعلق نباش(قسمت دوم)   از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد 22 دی 1393 موضوع مهار متعلق نباش

دانلود فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 22 دی 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت: مهار متعلق نباش,   از شبکه ۴ سیما

علل و راههای درمان افسردگی (قسمت اول)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع بررسی علل و راههای درمان افسردگی (قسمت اول) در برنامه سیمای خانواده

کنترل ذهن (قسمت دوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع کنترل ذهن در برنامه سیمای خانواده

کنترل ذهن

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع کنترل ذهن در برنامه سیمای خانواده .......  

وسواس (قسمت سوم)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع وسواس (قسمت سوم) در برنامه سیمای خانواده .......  

وسواس (قسمت دوم)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع وسواس (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده .......  

وسواس (قسمت اول)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع وسواس (قسمت اول) در برنامه سیمای خانواده .......  

عشق چیست

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع عشق چیست در برنامه سیمای خانواده .......  

آسیب های فرزندان طلاق (قسمت دوم)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع آسیب های فرزندان طلاق (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده .......  

آسیب های فرزندان طلاق (قسمت اول)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع آسیب های فرزندان طلاق (قسمت اول) در برنامه سیمای خانواده .......  

آسیب های بعد از طلاق (قسمت دوم)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع آسیب های بعد از طلاق (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده .......  

آسیب های بعد از طلاق (قسمت اول)

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع آسیب های بعد از طلاق (قسمت اول) در برنامه سیمای خانواده .......  

راه کارهای کلی ثبات زندگی

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع راه کارهای کلی ثبات زندگی در برنامه سیمای خانواده .......  

بد رفتاری

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع بد رفتاری در برنامه سیمای خانواده .......  

راه های رسیدن به تفاهم

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع راه های رسیدن به تفاهم در برنامه سیمای خانواده .......  

تاثیر پول بر طلاق

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع تاثیر پول بر طلاق در برنامه سیمای خانواده .......  

اعتیاد و راههای کنترل آن

   ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع اعتیاد و راههای کنترل آن در برنامه سیمای خانواده .......