ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برنامه خانه ارام من 3 - دکتر خسروی موضوع شرافت خانوادگی

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت سوم با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو شرافت خانوادگی

برنامه خانه ارام من 2 - دکتر خسروی موضوع نقش ایمان در زندگی

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت دوم با حضور دکتر خسروی موضوع نقش ایمان در زندگی

برنامه خانه ارام من 1 - دکتر خسروی موضوع خواستگاری و ازدواج

دانلود فایل ویدیویی برنامه خانه آرام من قسمت اول با حضور دکتر خسروی موضوع گفتگو خواستگاری و ازدواج 

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد موضوع افکار مسموم

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع افکار مسموم در برنامه سیمای خانواده

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (77) دکتر علی بابایی زاد - 24 فروردین 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و هفتم) - تاریخ  24 فروردین 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس زندگی 

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد اهمیت ارتباطات خانوادگی

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع اهمیت ارتباطات خانوادگی در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد معاشرت و ارتباط (قسمت دوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع بررسی معاشرت و ارتباط در برنامه سیمای خانواده  (قسمت دوم)

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (76) دکتر علی بابایی زاد - 25 اسفند 93 - موضوع مهار احساس نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و ششم) - تاریخ 25 اسفند 93 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس زندگی موضوع مهار

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (75) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار فکر نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و پنجم) - تاریخ 18 اسفند 93 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  مهار فکر نکن

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (74) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار فکر نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و چهارم) - تاریخ  11 اسفند  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (73) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار فکر نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و سوم ) - تاریخ  4 اسفند  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (72) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و دوم) - تاریخ  27 بهمن  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (71) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و یک ام) - تاریخ  20 بهمن  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (70) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد ام) - تاریخ  13 بهمن  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (69) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر جسمی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و نهم) - تاریخ  6 بهمن 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت  -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (68) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار متعلق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و هشتم) - تاریخ  29 دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت  -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (67) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار متعلق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و هفتم) - تاریخ  22  دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (66) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار نزدیک نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و ششم) - تاریخ  15 آذر  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (65) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار نزدیک نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و پنجم) - تاریخ  8  دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (64) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار مهم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و چهارم) - تاریخ  1 دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت  -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (63) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار مهم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و سوم) - تاریخ  17 آذر  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (62) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار موفق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و دوم) - تاریخ  10 آذر  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (61) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار موفق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و یکم) - تاریخ  3 اذر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (60) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار موفق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت ام) - تاریخ  26 ابان 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -  پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (59) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار بزرگ نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و نهم) - تاریخ  19 ابان 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (58) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار بچه نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و هشتم) - تاریخ  5 ابان 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (57) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار بچه نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و هفتم) - تاریخ  27 مهر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (56) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر جنسی خودت نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و ششم) - تاریخ  20 مهر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -