ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (55) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار وجود نداشته باش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و پنجم) - تاریخ  30 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (54) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار وجود نداشته باش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و چهارم) - تاریخ  23 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (53) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و سوم) - تاریخ  16 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (52) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و دوم) - تاریخ  9 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (51) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و یکم) - تاریخ 2 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (50) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه ام) - تاریخ 26 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (49) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و نهم) - تاریخ 19 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (48) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و هشتم) - تاریخ 12 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (47) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و هفتم) - تاریخ 5 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (46) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و ششم) - تاریخ 29 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (45) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و پنجم) - تاریخ 22 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (44) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - روابط متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و چهارم) - تاریخ 15 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - روابط متقابل

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد معاشرت و ارتباط

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع بررسی معاشرت و ارتباط در برنامه سیمای خانواده 

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد راهکار کنترل افسردگی

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع راهکار کنترل افسرگی در برنامه سیمای خانواده

گفتگو با دکتر رضا ناظری در مورد علل و راههای درمان افسردگی (قسمت دوم)

ویدیویی از دکتر رضا ناظری با موضوع بررسی علل و راههای درمان افسردگی (قسمت دوم) در برنامه سیمای خانواده

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (43) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - روابط دو پهلو

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و سوم) - تاریخ 8 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - روابط دوپهلو

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (42) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - روابط متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و دوم) - تاریخ 1 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - روابط

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (41) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تبادل های انسانی 3

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و یکم) - تاریخ 25 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تبادل های

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (40) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تبادل های انسانی 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهلم) - تاریخ 18 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تبادل های انسانی 2

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (39) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تبادل های انسانی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و نهم) - تاریخ 11 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تبادل های

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (38) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تفکر نا کار آمد - کنترل خشم 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و هشتم) - تاریخ 4 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تفکر نا کار

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (37) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تفکر نا کار آمد - کنترل خشم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و هفتم) - تاریخ 28 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تفکر نا

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (36) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تفکر نا کار آمد - جسم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و ششم) - تاریخ 21 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تفکر نا

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (35) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - خود شناسی 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و پنجم) - تاریخ 14 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - خود شناسی

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (34) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - خود شناسی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و چهارم) - تاریخ 6 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - خود شناسی

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (33) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - رنجش زدایی 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و سوم) - تاریخ 24 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - رنجش زدایی 2

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (32) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و دوم) - تاریخ 17 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - رنجش زدایی

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (31) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- آلودگی بالغ به والد 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و یکم) - تاریخ 10 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - آلودگی بالغ