ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برنامه مشق عشق با موضوع علت بالا رفتن آمار طلاق - با حضور دکتر علی اصغر احمدی

برنامه مشق عشق با موضوع علت بالا رفتن آمار طلاق با حضور دکتر علی اصغر احمدی مورخ 4 اسفند 93 

برنامه مشق عشق با موضوع عوامل خوشبختی در زندگی - با حضور دکتر علی اصغر احمدی

برنامه مشق عشق با موضوع عوامل خوشبختی در زندگی  با حضور دکتر علی اصغر احمدی مورخ 27 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع مبانی تحکیم خانواده (ادامه) - با حضور دکتر امیر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق با موضوع مبانی تحکیم خانواده (ادامه)  با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 24 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع سن مناسب ازدواج - با حضور دکتر حسین ابراهیمی

برنامه مشق عشق با موضوع سن مناسب ازدواج با حضور کارشناس برنامه دکتر ابراهیمی مقدم مورخ 20 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع روشهای ارتباط موثر در زندگی - با حضور دکتر امیر مهرداد

برنامه مشق عشق با موضوع روشهای ارتباط موثر در زندگی  با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 17 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع مدت زمان مناسب جهت آشنایی قبل ازدواج - با حضور دکتر ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع مدت زمان مناسب جهت آشنایی زوجین قبل ازدواج با حضور کارشناس برنامه دکتر ابراهیمی مقدم مورخ 13 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع روشهای استحکام خانواده - با حضور دکتر امیر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق با موضوع  روشهای استحکام خانواده با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 10 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع شوخ طبعی در زندگی - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع شوخ طبعی در زندگی با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  6 بهمن 93 

برنامه مشق عشق با موضوع فرهنگ عشق ورزی - با حضور دکتر امیر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق با موضوع فرهنگ عشق ورزی در خانواده با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی مورخ 3 بهمن  93

برنامه مشق عشق با موضوع پیشگیری از سو تفاهم - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع پیشگیری از سو تفاهم   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  29 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع انتخاب همسر مناسب- با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع انتخاب همسر  مناسب  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  26 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع شناخت در دوران نامزدی - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع شناخت در دوران نامزدی   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  22 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع خصوصیات همسر مناسب - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع خصوصیات همسر مناسب   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  19 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع چه عاملی باعث خوشبختی در زندگی میشود - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع چه عاملی باعث خوشبختی در زندگی میشود   با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  15 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع بی وفایی همسران و تاثیر آن در فرزندان - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع بی وفایی همسران و تاثیر آن در فرزندان  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم مورخ  12 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع تفاوت سنی زیاد بین زوجین - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

 برنامه مشق عشق با موضوع مشکلات تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم

برنامه مشق عشق با موضوع علت بی وفایی همسران - با حضور دکتر حسین ابراهیمی مقدم

 برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  5 دی 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع علت بی وفایی همسران 

برنامه مشق عشق با موضوع تفاوت سنی بین زن و شوهر ‍ - دکتر حسین ابراهیمی مقدم 1 دی 93

 برنامه مشق عشق  با موضوع تفاوت سنی بین زن و شوهر  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم شبکه آموزش مورخ 1 دی 93

برنامه مشق عشق با موضوع مبانی استحکام خانواده - دکتر مهرداد خسروی

برنامه مشق عشق  با موضوع مبانی استحکام خانواده  با حضور کارشناس برنامه دکتر امیر مهرداد خسروی در شبکه آموزش مورخ  28 آذر 93 

برنامه مشق عشق با موضوع ازدواج فامیلی ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

فایل ویدیویی برنامه مشق عشق  با موضوع ازدواج فامیلی  با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم شبکه آموزش مورخ  24 آذر 93

برنامه مشق عشق با موضوع عوامل تحکیم خانواده ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق  با موضوع عوامل تحکیم خانواده با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم شبکه آموزش مورخ  17 آذر 93

برنامه مشق عشق با موضوع بی وفایی ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  14 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع بی وفایی 

برنامه مشق عشق با موضوع دوران نامزدی ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق با موضوع دوران نامزدی , مدت زمان مناسب برای دوران نامزدی , چگونگی آشنایی بیشتر در دوران نامزدی شبکه آموزش مورخ  10 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه

برنامه مشق عشق با موضوع طلاق ۲ ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  7 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع طلاق (۲) و بیشترین میزان طلاق در محدوده سنی

برنامه مشق عشق با موضوع نقطه ضعف خانم ها ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق شبکه آموزش مورخ  3 آذر 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع نقطه ضعف خانم ها از سری مباحث و گفتگو های تحکیم روابط زناشویی در

برنامه مشق عشق با موضوع طلاق ـ دکتر حسین ابراهیمی مقدم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه مشق عشق مورخ 30 ابان 93 با حضور کارشناس برنامه دکتر حسین ابراهیمی مقدم با موضوع طلاق و عواقب و تاثیرات آن بر همسران و فرزندان