ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (30) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- آلودگی بالغ به والد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی ام) - تاریخ 3 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - آلودگی بالغ به

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (29) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - نقش ها 4

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و نهم) - تاریخ 26 بهمن 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - نقش ها و

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (28) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - نقش ها 3

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و هشتم) - تاریخ 19 بهمن 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - نقش ها و

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (26) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - نقش ها 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و ششم) - تاریخ 5 بهمن 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - نقش ها و

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (25) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - نقش ها

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و پنجم) - تاریخ 28 دی 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - نقش ها و

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (24) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - موانع نوازش 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و چهارم) - تاریخ 21 دی 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (23) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - موانع نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و سوم) - تاریخ 14 دی 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت(22) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- الگوی رفتاری قاطع 3

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و دوم) - تاریخ 7 دی 1392  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت(21) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- الگوی رفتاری قاطع 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیست و یکم) - تاریخ 3 دی 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت(20) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- الگوی رفتاری قاطع

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست بیستم) - تاریخ 30 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت-الگوی

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (19) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- خودشیفتگی 3

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست نوزدهم) - تاریخ 25 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (18) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- خودشیفتگی 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هجدهم) - تاریخ 23 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۷) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- خودشیفتگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفدهم) - تاریخ 19 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۶) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- نوازش ۴

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شانزدهم) - تاریخ 18 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۵) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- نوازش ۳

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پانزدهم) - تاریخ 16 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۴) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- نوازش ۲

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهاردهم) - تاریخ 13 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۳) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سیزدهم) - تاریخ 12 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۲) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- من بالغ ۳

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست دوازدهم) - تاریخ 10 آذر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت من

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۱) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- من بالغ ۲

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست یازدهم) - تاریخ 11 آبان 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت من

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۱۰) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- من بالغ

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست دهم) - تاریخ 8 آبان 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت من بالغ

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۹) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- من والد ۲

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست نهم) - تاریخ 27 مهر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت من والد

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۸) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- من والد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتم) - تاریخ 20 مهر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت > من

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۷) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- من کودک

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتم) - تاریخ 13 مهر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت > من ه

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۶) دکتر علی بابایی زاد -موضوع برداشت ما از واقعیت -من کودک

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست ۶) - تاریخ 7 مهر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۵) دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت از نگاه تحلیل روابط

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست ۵) - تاریخ 30 شهریور 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت از نگاه

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۴) دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست ۴) - تاریخ 2 شهریور 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۳) دکتر علی بابایی زاد -موضوع شکل گیری شخصیت و اثراش بر محیط

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سوم) - تاریخ 26 مرداد 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی شکل گیری شخصیت و اثر اش بر محیط

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (۲) دکتر علی بابایی زاد-موضوع تحلیل رفتار متقابل با تمرکز بر شادی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست دوم) - تاریخ 29 تیر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی تحلیل رفتار متقابل با تمرکز بر شادی