ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود برنامه طلوع (2) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار -الگوی رفتاری نا کار آمد

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار -الگوی رفتاری نا کار آمد درخانواده

دانلود برنامه طلوع (1) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار

دانلود رایگان فایل برنامه طلوع (قست اول) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار

دانلود برنامه اردیبهشت 76 دکتر علی بابایی زاد 25 اسفند 1393 -موضوع مهار احساس نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه25 اسفند 1393  با موضوع مهار احساس نکن

دانلود برنامه اردیبهشت 75 دکتر علی بابایی زاد 18 اسفند 1393 -موضوع مهار فکر نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 18 اسفند 1393  با موضوع مهار فکر نکن

برنامه اردیبهشت 11 اسفند 1393 پیش نویس زندگی - مهار فکر نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 11 اسفند 1393

برنامه اردیبهشت 4 اسفند 1393 پیش نویس زندگی -مهار فکر نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 4 اسفند 1393 با موضوع : ادامه مهار از نظر روانی سالم نباش و شروع  مهار فکر نکن

برنامه اردیبهشت 27 بهمن 1393 پیش نویس زندگی -از نظر روانی سالم نباش قسمت سوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 27 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر روانی سالم نباش قسمت سوم

برنامه اردیبهشت تاریخ 20 بهمن 1393 پیش نویس زندگی -از نظر روانی سالم نباش (قسمت دوم)

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر روانی سالم نباش قسمت دوم

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت موضوع ارتباط با افراد سخت

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت برنامه زندگی جاریست  موضوع گفتگو ارتباط با افراد سخت

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 13 بهمن 1393 پیش نویس زندگی - از نظر روانی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 13 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 6 بهمن 1393 پیش نویس زندگی - از نظر جسمی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر جسمی سالم نباش

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت موضوع تربیت اثربخش

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت برنامه زندگی جاریست  موضوع گفتگو تربیت اثربخش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ 29 دی 1393 مهار متعلق نباش قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار متعلق نباش قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 22 دی 1393 مهار متعلق نباش

دانلود برنامه اردیبهشت با موضوع شخصیت و برداشت - مهار متعلق نباش ما دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 22 دی 1393  از واقعیت از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 15 دی 1393 پیش نویس زندگی - مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 15 دی 1393    با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 8 دی 1393 پیش نویس زندگی - مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 8 دی 1393   با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 1 دی 1393 پیش نویس زندگی - قسمت بیستم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 1 دی 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- قسمت بیستم

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت موضوع افسردگی بعد از زایمان

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت برنامه زندگی جاریست  موضوع گفتگو افسردگی بعد از زایمان

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 17 آذر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت نوزدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- قسمت نوزدهم

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت موضوع ساعت بیولوژیک بدن

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت برنامه زندگی جاریست  موضوع گفتگو ساعت بیولوژیک بدن

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 10 آذر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت هجدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 10 آذر 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- قسمت هجدهم

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 3 آذر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت هفدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 3  آذر 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی( مهار سوم- بزرگ نباش) - قسمت هفدهم

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت موضوع خداحافظ گذشته

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت برنامه زندگی جاریست  موضوع گفتگو خداحافظ گذشته

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 26 آبان 1393 پیش نویس زندگی - قسمت شانزدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی( مهار سوم- بزرگ نباش) - قسمت شانزدهم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 19 آبان 1393 پیش نویس زندگی - قسمت پانزدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 19 آبان 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی( مهار سوم- بزرگ نباش) - قسمت پانزدهم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 5 آبان 1393 پیش نویس زندگی - قسمت چهاردهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 5 آبان 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی( مهار سوم- بزرگ نباش) - قسمت چهاردهم 

دانلود فایل صوتی دکتر علی بابایی زاد در رادیو سلامت موضوع نا امیدی

دانلود رایگان فایل صوتی سخنرانی دکتر علی بابایی زاد در رادیو  سلامت برنامه زندگی جاریست موضوع نا امیدی

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 27 مهر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت سیزدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 27 مهر 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی( مهار سوم- بچه نباش) - قسمت سیزدهم