ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» » » کاهش تحريک ، راهي ديگر

کاهش تحريک ، راهي ديگر


در مقاله ي قل با عنوان « خويشتن داري در اوج غريزه» مهارت‏هاى مربوط به «کاهش تماس» بررسى شد ؛ امّا براى موقعيت تماس نيز مهارت‏ها و راه‏کارهايى وجود دارد که مبتنى بر «کاهش تحريک» است. عفاف، به معناى زندانى شدن درون خانه و ارتباط نداشتن با هيچ کس نيست؛ بلکه به معناى «پاکى جنسى» است که گاهى با کاهش تماس، محقق مى‏شود (چنانچه در بحث قبل گذشت) و گاهى با «خروج پاک» و «تماس پاک». انسان عفيف، کسى نيست که از خانه خارج نمى‏شود و يا با هيچ کس (از جنس مخالف) ارتباط برقرار نمى‏سازد. وى انسانى است که اگر از خانه خارج شود، خروجى پاک خواهد داشت و اگر با ديگران تماس داشته باشد، تماسى پاک دارد.
عفاف، به معناى زندانى شدن درون خانه و ارتباط نداشتن با هيچ کس نيست؛ بلکه به معناى «پاکى جنسى» است که گاهى با کاهش تماس، محقق مى‏شود و گاهى با «خروج پاک» و «تماس پاک».
کاهش تحريک، يک مبناى عقلانى دارد و آن، نظريه کنترل ورودى به جاى کنترل خروجى است. در خويشتندارى غربى، بيشترين تأکيد، بر کنترل خروجى است و يکى از دلايل ناکارآمدى آن را نيز بايد همين دانست و وقتى اطّلاعات تحريک کننده، وارد روح و روان انسان شد، کنترل خروجى و مهار کردن غريزه جنسى، مشکل مى‏شود ؛ امّا اگر از آغاز، ورودى‏ها کنترل شوند و از ورود عوامل تحريک‏کننده، به روح و روان جلوگيرى شود، مهار غريزه و تحقّق خويشتندارى، آسان‏تر خواهد بود.
خروج و تماس پاک، يعنى خروج و تماس بدون تحريک‏کنندگى. از اين رو، بايد آنچه را که موجب تحريک جنسى مى‏گردد و ممکن است خطراتى در پى داشته باشد، شناخت، و ساز و کار لازم را براى آن تدارک ديد. زمينه‏هاى تحريک جنسى، عبارت‏اند از: بينايى (ديدن صحنه‏هاى تحريک کننده)، گويايى (گفتن سخنان تحريک کننده)، شنوايى (شنيدن سخنان تحريک کننده)، و بويايى (استشمام عطرهاى تحريک کننده).
براى تحقّق خويشتندارى جنسى، بايد زمينه‏هاى تحريک جنسى را کنترل نمود. از اين رو، در ادامه به مهارت‏هاى اين اصل (کاهش تحريک)، اشاره خواهد شد.

1. کنترل نگاه
يکى از مهارت‏هاى بسيار مهم و تأثيرگذار در اين اصل، مسئله «کنترل نگاه» است. ديدن زن يا مرد نامحرم و يا مشاهده تصوير و فيلم مستهجن، موجب هيجان جنسى و برانگيختگى شهوانى انسان مى‏شود و اين، آغاز اغتشاش و ناامنى جنسى است. روزى امام على‏(ع) با تعدادى از مردم نشسته بودند که زنى از روبه‏روى آنان گذشت و همراهان حضرت، به وى چشم دوختند. حضرت با مشاهده اين وضع فرمود: «چشمان اين مردان، سختْ در طلب است و اين، مايه تحريک و هيجان است».1
به همين جهت، در حديثى از پيامبر(ص) آمده: «نگاه کردن به نامحرم، تير زهرآگينى از تيرهاى شيطان است».2
امام رضا(ع) در تبيين نقش نگاه در کاهش توان بازدارى و خويشتندارى مى‏فرمايد: «نگاه کردن به موى زنان شوهردار و ديگر زنان، حرام است ؛ چون که تحريک کننده مردان است، و تحريک، موجب فساد و ورود در چيزهايى مى‏گردد که حلال و زيبا نيست».3
البته کنترل نگاه، به مردان، اختصاص ندارد. زنان نيز به وسيله کنترل نگاه خود ، مى‏توانند توان خويشتندارى را در خود تقويت کنند. از اين رو قرآن کريم از يک سو مى‏فرمايد: «به مردان با ايمانْ بگو چشمان خود را از نامحرم بپوشانند».4
و از سوى ديگر مى‏فرمايد: «به زنان با ايمانْ بگو چشمان خود را بپوشانند».5
 
2. پوشش مناسب
مهارت ديگر، استفاده از «پوشش مناسب» است. پوشش نامناسب يا بى‏پوششى، به جهت قدرت تحريت‏کنندگى بالايى که دارد، توان خويشتندارى را کاهش مى‏دهد ؛ اما استفاده از پوشش مناسب، مى‏تواند عامل مهمى در حفظ و تقويت اين توان باشد و زن و مرد را از بى‏عفّتى و ناخويشتندارى، نجات دهد. «حجاب» و الگوى پوشش دينى، در همين‏جا معنا مى‏يابد و حکمت آن تبيين مى‏گردد.
حجاب، زيبايى‏هايى را که ممکن است وسوسه‏انگيز و تحريک‏کننده باشند، مى‏پوشاند و بدين‏سان، از کاهش توان بازدارى، جلوگيرى مى‏کند.
وقتى زنان مسلمان، مورد آزار و اذيت هوسبازان قرار گرفتند و عفّت و پاکى آنان در معرض تهديد قرار گرفت، قرآن کريم با اين آيه، ساز و کار دفاعى حجاب را معرفى کرد تا موجب ايمنى زنان گردد: «اى پيامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمن بگو: پوشش‏هاى خود را بر خود، فروتر گيرند. اين براى آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، ]به احتياط[ نزديک‏تر است».6
 
3. رفتار باوقار
مهارت ديگر، «وقار در رفتار» است. رفتار هر يک از زن و مرد مى‏تواند تحريک‏کننده باشد و به کاهش توان بازدارى بينجامد، بويژه نوع رفتار خانم‏ها که مى‏تواند طمع شهوانى مردان (بويژه مردانِ بيماردل) را تحريک کند، توان بازدارى را کاهش دهد و امنيت و عفاف را به مخاطره اندازد. در زمان گذشته، زنان، خلخال بر پا مى‏بستند و پاى خود را به گونه‏اى بر زمين مى‏زدند که مشخّص شود خلخال بر پا دارند. اين، خود مى‏تواند نوعى آشکارسازى زينت و در نتيجه، تحريک کننده باشد. از اين رو، در قرآن کريم، به ]زنان[ توصيه شده که: «آنها (زن‏ها) هنگام راه رفتن، پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينتِ پنهانى‏شان دانسته شود».7
اگر رفتار زن و مرد در خارج از خانه، رفتارى همراه با «وقار» باشد، نه تنها تحريک‏کننده نخواهد بود، بلکه مى‏تواند حاوى پيام عفاف و صلابت باشد و بدين سان، ضريب امنيتى جامعه را افزايش دهد.
4. کنترل کلام
سخن، دو بخش عمده دارد. يک بخش آن، کلماتى است که توليد مى‏شود و مفاهيمى را در بر دارد؛ امّا بخش ديگر آن، حالت بيان آن کلمات است که ممکن است حاکى از شادى، غم، ناراحتى، دوستى و... باشد. هر دو بخش ياد شده، در بحث مهارت‏ها قابل طرح‏اند. گاهى موضوع سخن، تحريک‏کننده است و گاهى موسيقى کلام و شيوه بيان جملات. استفاده کردن از کلمات و جملات تحريک‏کننده و يا بيان جملات با حالتى همراه ناز و عشوه، غريزه جنسى را تحريک مى‏کند و مرزهاى عفّت را به خطر مى‏اندازد ؛ به همين جهت، قرآن کريم، مخصوصاً به زنان، توصيه کرده است که با نامحرمان، نازک و نرم و دلربا سخن نگويند: «پس به ناز، سخن مگوييد، تا آن که در دلش بيمارى است، طمع نورزد و گفتارى شايسته گوييد».8
 
5 . کنترل شنوايى
برخى شنيدنى‏ها موجب تحريک غريزه جنسى مى‏شوند. ترانه‏ها و آوازهايى که مضمون‏هاى غير اخلاقى دارند و تحريک‏کننده‏اند، از اين جهت حرام‏اند که توان خويشتندارى و مقاومت جنسى را کاهش مى‏دهند. صداى زنانِ آوازه‏خوان و حتّى صداى معمولى، امّا نازک برخى زنان، غريزه جنسى مرد را تحريک مى‏کند. همچنين ممکن است آواز يک مرد و يا يک موسيقى تحريک‏کننده، غريزه زن را تحريک کند.
بنا بر اين، يکى ديگر از مهارت‏هاى کاهش تحريک، حفظ عفّت شنوايى و گوش ندادن به صداهاى تحريک‏کننده و حاضر نشدن در مجالسى است که پر از تحريکات و هيجانات پوچ و زيانبار و بى‏ثمرند. امام صادق‏(ع) مى‏فرمايد: «خداوند، بر گوش، واجب کرده که از گوش دادن به آنچه خدا حرام کرده، خود را پاک کند و از چيزهايى که حلال نيست، دورى گزيند، و از گوش دادن به آنچه خداوند را به خشم مى‏آورد، پرهيز کند».9
 
6. کنترل بويايى
بوى خوش، دل‏انگيز و جان‏نواز است. اين ويژگى منحصر به فرد، سبب مى‏شود که توجّه انسان را به کانونِ بوى خوش، جلب کند و آدمى، نسبت به آن، علاقه‏مند و دلبسته شود. حال اگر کانون بوى خوش، زن يا مرد نامحرم باشد، چه اتفاقى رخ مى‏دهد؟ قطعاً توجّه وى را جلب و ميل او را جذب و غريزه جنسى‏اش را تحريک مى‏کند. بنا بر اين، بوى خوش، يکى از عواملى است که مى‏تواند توان خويشتندارى را در شخص کاهش دهد. اين مسئله، درباره خانم‏ها از اهميّت بيشترى برخوردار است ؛ زيرا انگيزه شهوانى مردان، قوى‏تر و پاسخ آنها به تحريک‏کننده‏ها سريع‏تر است.به همين جهت، در روايات فراوانى، از عطر زدن زنانْ پيش از خروج از منزل، به شدّتْ نهى شده است.
 
7. کنترل خيال
خيال غيرعفيفانه، هرچند عمل مشهود جنسى نيست، امّا نوعى زياده‏خواهى است که تأثيرات روانى عميقى داشته، زمينه شهوترانى را فراهم مى‏سازد و بدين‏سان، توان خويشتندارى جنسى را کاهش مى‏دهد؛ زيرا انسان، به سوى هر آنچه فکر کند، کشيده مى‏شود. بنا بر اين، يکى از مهارت‏هاى مؤثّر در توان خويشتندارى، کنترل خيال و انديشه‏هاى هوس‏انگيز است.
امام صادق‏(ع) مى‏فرمايد: «حواريون، گِرد حضرت عيسى‏(ع) جمع شدند و گفتند: اى آموزگار نيکى! ما را ارشاد کن. حضرت عيسى به آنان فرمود: پيامبر خدا، موسى، از شما خواست که زنا نکنيد و من از شما مى‏خواهم که فکر زنا را هم نکنيد؛ چرا که هر کس به فکر زنا باشد، همانند انسانى است که آتشى در خانه‏اى آراسته، روشن کند و دود، آرايه‏هاى آن را تباه کند، هر چند خانه را به آتش نکشد».10
 
8 . خلوت نکردن با نامحرم
توصيه شده است که زنان، بدون حضور مرد محرم، با نامحرم خلوت نکنند. رسول خدا، چهار چيز را مايه فساد قلب و روان انسان مى‏داند که يکى از آنها خلوت با زنان نامَحرم است. دليل آن نيز وسوسه شدن دل و تمايل انسان به جنس مخالف است.11
 شيطان، خود به حضرت نوح‏(ع) مى‏گويد که: هنگام خلوت با زن نامحرم، بيش از هر وقت ديگرى، به فرد، نزديک هستم.12
خلوت، ممکن است براى درمان بيمارى يا مشاوره و... باشد ؛ امّا به هر حال، حضور مرد محرم يا انجام دادن گفتگوهاى ضرورى در فضاهاى غير در بسته، خطرات احتمالى را کاهش مى‏دهد.

توسط : مشاورفا  در تاریخ : 25-05-1394, 21:57   بازدیدها : 365   
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .