ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

خطرات شایع در اینترنت برای کودکان

1045 0 5-11-1393, 10:58
  خانه تنها مکانی نیست که بچه های شما در آن به اینترنت دسترسی دارند. امکان این که تمام مدت فرزندانتان را زیر نظر داشته باشید ، وجود ندارد.

این حرف ها را هرگز به فرزندتان نگویید

1171 0 5-11-1393, 00:41
در مطالب زیر ده مورد از جملات زیان بخشی را که احتمال دارد والدین ابراز دارند و سپس راه کارهای اجتناب از این موقعیت ها را تشریح کرده ایم