ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

از کودکی بفهمید فرزندتان چه شخصیتی خواهد داشت

1038 0 5-11-1393, 11:49
  والدین قادرند ازهمان ابتدا نوع شخصیّت فرزندان خود را تشخیص دهند و ازاین شناخت بعنوان وسیله ای در راستای کمک به آنان استفاده نموده، این کودکان را بعنوان افرادی خلّاق و یا بعبارتی به نمونه ای

خطرات شایع در اینترنت برای کودکان

1090 0 5-11-1393, 10:58
  خانه تنها مکانی نیست که بچه های شما در آن به اینترنت دسترسی دارند. امکان این که تمام مدت فرزندانتان را زیر نظر داشته باشید ، وجود ندارد.

این حرف ها را هرگز به فرزندتان نگویید

1229 0 5-11-1393, 00:41
در مطالب زیر ده مورد از جملات زیان بخشی را که احتمال دارد والدین ابراز دارند و سپس راه کارهای اجتناب از این موقعیت ها را تشریح کرده ایم