ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت نهم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت نهم  /   تاریخ  ۳۱  مرداد ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت هشتم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت هشتم  /   تاریخ  ۲۴ مرداد ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت هفتم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت هفتم  /   تاریخ  ۱۰ مرداد ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت ششم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت ششم  /   تاریخ  ۳ مرداد ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت پنجم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت پنجم  /   تاریخ ۲۰ تیر ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت چهارم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت چهارم  /   تاریخ ۱۳ تیر ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت سوم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت سوم  /   تاریخ ۶ تیر ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت دوم  /   تاریخ ۳۰ خرداد ۹۲ 

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت اول

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع هنر بخشیدن قسمت اول  /   تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۲ 

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت پنجم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت پنجم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت چهارم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت چهارم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت سوم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت سوم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت دوم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت دوم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت اول

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان قسمت اول 

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع ارتباطات و دوستیابی

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع  ارتباطات و دوستیابی حجم فایل 4 مگابایت  زمان 35 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت چهارم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت چهارم حجم فایل 4 مگابایت  زمان 34 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت سوم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت سوم حجم فایل 4 مگابایت  زمان 31 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت دوم

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت دوم حجم فایل 4 مگابایت  زمان 33 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت اول

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت اول حجم فایل 4 مگابایت  زمان 33 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع انتقام و غریزه جنسی

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع انتقام و غریزه جنسی حجم فایل 9 مگابایت  زمان 39 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت روابط و کنترل غرایز

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت روابط و کنترل غرایز

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع جوانی و عشق - جلسه اول

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع جوانی و عشق - جلسه اول حجم فایل 6 مگابایت  زمان 55 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع انگیزه های ارتباطی (غریزی - عاطفی - خردمندانه)

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع انگیزه های ارتباطی (غریزی - عاطفی - خردمندانه) حجم فایل 6 مگابایت  زمان 31 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع تفاوت مردان و زنان در عشق و عاشق شدن

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع جوانی و انتخاب حجم فایل 6 مگابایت  زمان 31 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع جوانی و انتخاب

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع جوانی و انتخاب حجم فایل 6 مگابایت  زمان 54 دقیقه

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع انواع عشق

فایل صوتی از دکتر ابراهیم میثاق با موضوع انواع عشق حجم فایل 6 مگابایت  زمان 51 دقیقه