ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» » » نوجوان و نيازهاي فراوانش

نوجوان و نيازهاي فراوانش

در مقاله بازگشت به ساحل نجات به اصول برقراري ارتباط با نوجوان اشاره نموديم و بيان کرديم که در رويارويي و آموزش با نوجوان و جوان لازم است رويي گشاده  ،خلوص نيت، صداقت ، و ادبيات دلنشين داشته و در جهت ايجاد اعتماد، کاستن فاصله ها و ذهنيت شناسي تلاش کنيم. با رعايت اصول تكوينى و باطنى فوق، كلام و رفتار مربى مى تواند به خوبى در جوان و نوجوان تاثيرگذار باشد . در ادامه سعي داريم  به اصول حاکم بر رفتار و گفتار مروري داشته باشيم.
شيوه ها و اصول رفتارى
مربى در برخورد با نوجوان و جوان علاوه بر رعايت اصول و قواعد شكلى و صورى و نيز اصول تكوينى و باطنى، كه خود بايد بدان متصف باشد، بايد شيوه ها و اصولى را رعايت نمايد تا با برخوردارى از روان شناسى برخورد، بتواند بهتر و بيش تر تاثيرگذار باشد . غالبا اين اصول را مى توان در محورها و شاخص هاى زير بيان نمود:
1 . سعه صدر، صبورى و مواجهه فراجريانى
2 . طمانينه در رفتار و اعتماد به نفس در گفتار: مربى و فرد تاثيرگذار بايد از اعتماد به نفس كافى در گفتار و وقار و طمانينه لازم در رفتار برخوردار باشد .
صرفا استفاده از اهرم تنبيه و يا تشويق مسير و فرايند تربيت را دچار انحراف و افراط و تفريط خواهد نمود .
3 . استخدام و به كارگيرى علايق و سليقه هاى مقبول و انگيزه هاى فطرى نسل جوان: بايد با شناخت ويژگى و خصوصيات رفتارى و گفتارى نوجوانان و جوانان و در واقع با مخاطب شناسى درست، دانست كه از جمله ويژگى هاى اين قشر، تجدد و نوگرايى، تحرك، تلاش، اميد، آرمان خواهى، آرمان گرايى، آزادى خواهى، نشاط و طراوت، لطافت، غرور، احساس خوشبختى، منزلت طلبى، جسارت و . . . مى باشد . مى بايست با به كارگيرى و استخدام علايق و سليقه هاى معقول و متناسب با اين ويژگى ها با او برخورد و رفتار كرد .
4 . التزام به توصيه و برخورد و تبليغ غيرمستيقم: بهترين شيوه تاثيرگذارى، برخورد و رفتار و تبليغ غيرمستقيم است . البته، نوع تبليغ و برخورد بى واسطه و غيرمستقيم و غيرزبانى به مراتب مؤثرتر، كارآمدتر و تاثيرگذارتر از شيوه برخورد مستقيم و زبانى است .
5 . تاكيد بر عزت نفس، تقويت خودباورى، وقار و اعطاى شخصيت به مخاطب: از ديگر شيوه هاى رفتارى موردنظر در برخورد با نوجوانان و جوانان است . مخاطب نوجوان و جوان وقتى احساس مى كند كه مربى ضمن احترام گذاشتن به وى و تاكيد بر عزت نفس وى، او را به عنوان يك شخصيت حقيقى و واقعى پذيرفته است و او را محترم مى شمارد، به راحتى نه تنها سخنان او را مى پذيرد كه مجذوب و شيفته رفتار او مى گردد .
6 . تحريك احساسات و عواطف: براى حسن تاثير بر مخاطب، به ويژه نوجوان و جوان و با هدف تاثير بيش تر و بهتر، ضمن شناخت روحيات و خلقيات مخاطب، با تحريك عواطف و احساسات وى مى توان بيش از پيش بر او تاثيرگذار بود .
7 . استفاده هم زمان از اهرم تشويق و تنبيه: يكى از شيوه هاى صحيح تربيت و نيز برخورد شايسته و مناسب با مخاطب، تذكر صفات شايسته و بايسته و مناسب و مثبت و نيز صفات منفى مخاطب است . به عبارت ديگر، همان گونه كه ترغيب، تحريك و تشويق مخاطب به كارهاى شايسته و خوب لازم و ضرورى است، منع، ردع و توبيخ و سرزنش وى در خصوص كارهاى ناشايست نيز ضرورى است . صرفا استفاده از اهرم تنبيه و يا تشويق مسير و فرايند تربيت را دچار انحراف و افراط و تفريط خواهد نمود .
نوع برخورد بى واسطه و غيرمستقيم و غيرزبانى به مراتب مؤثرتر، و كارآمدتر از شيوه برخورد مستقيم و زبانى است .
 اصول حاكم بر طرز گفتار
از ديگر نكات لازم الرعايت و ضرورى در برخورد با مخاطب، اصول حاكم بر گفتار است كه مى توان آن را در چند محور بيان كرد:
1 . معلومات سنجى، گرايش فهمى و نيازسنجى مخاطب: بايد ابتدا دانست كه مخاطب به چه نوع مطالب، با چه زبانى و در چه قالبى و در چه سطحى نياز دارد . به عبارت ديگر، معلومات سنجى، گرايش فهمى و نياز سنجى پيش از القاء هر نوع مطلبى به مخاطب لازم و ضرورى است تا نياز سنجى درست صورت نگيرد و سطح فهم و نياز مخاطب شناخته نشود، قطعا انتخاب نوع مطالب و نيز قالب ارائه و سطح مطالب بى معنا خواهد بود .
2 . پرهيز از افراط و تفريط در گفتار و رفتار: از ديگر اصول حاكم بر طرز گفتار است . در واقع، از يك سو، بيانات و سخنان طولانى، خسته كننده و بدون به كارگيرى ظرفيت هاى گفتارى و كلامى و از سوى ديگر، بيانات و كلام كوتاه، مبهم و مجمل هر دو ناكارآمد و غير كافى بود و وافى به مقصود نمى باشد .
3 . شروع سخن از بديهيات و مسلمات: بيان و آغاز سخن از مشتركات طرفين بويژه اصول مسلم و بديهى ميان طرفين از ديگر ضروريات و اصول حاكم بر طرز گفتار مى باشد .

توسط : مشاورفا  در تاریخ : 25-05-1394, 22:47   بازدیدها : 379   
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .